694985170@qq.com
020-39962378

联系方式contact way紧固系统事业部 任小姐

电话:020-3997 3905

传真:020-3997 3260

手机: 13724834439/18027324588

E-mail : 694985170@qq.com

          sales-ren@gzkml.com.cn紧固系统事业部 张先生

电话:020-3996 2378

传真:020-3997 3260

手机:13631495366


E-mail:694985170@qq.com

网址:www.gzkml.com.cn

总部地址:广州市番禺区石基镇海涌路展晴工业园1栋4楼联系方式

  • 广州市番禺区石基镇海涌路展晴工业园1栋4楼
  • 020-39962378
  • 694985170@qq.com